ABC Accelerator d.o.o. je prejemnik sredstev v okviru Javnega razpisa za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v republiki Sloveniji v letih 2020, 2021 in 2022 “SIO 2020-2022”. Aktivnosti ABC v okviru operacije SIO-ABC-2020-2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Pravo mesto za inovativne ideje ter ustanovitev in rast tvojega startupa!

ABC-jeva ekipa pomaga startupom pri razvoju inovativnih idej in podjetij, s svojim znanjembrezplačnimi izobraževalnimi dogodki, ki so prilagojeni posameznim fazam razvoja, mentorji, coworking prostorom ter ostalimi aktivnostmi, ki jih izvajamo v sklopu programa SIO 2020-2022.

Postani del ABC StartUp programa SIO! Izpolni  včlanitveni obrazec, ki ga bomo pregledali in če ugotovimo, da ima tvoja ideja potencial na trgu, te bomo povabili na osebno predstavitev. Morda boš ravno ti sprejet v ABC StartUp program SIO za razvoj podjetniških idej.

Če te zanima več, stopi v stik z nami: sio@abc-accelerator.com

ABC Accelerator d.o.o. je prejemnik sredstev v okviru Javnega razpisa za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v republiki Sloveniji v letih 2020, 2021 in 2022 “SIO 2020-2022”.

Namen javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev za ciljne skupine v okviru subjektov inovativnega okolja (v nadaljevanju: SIO), ki bodo z izvedbo aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, oblikovali uravnoteženo programsko podporo za zagon, rast in razvoj podjetij ter s tem prispevali k:

  • povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem;
  • povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij;
  • premagovanju ovir hitro rastočih podjetij.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Aktivnosti ABC Accelerator d.o.o. v okviru operacije SIO- ABC- 2020-2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2020 – 2022, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Predvideni vsebinski sklopi podpore v obliki različnih nivojev aktivnosti za ciljne skupine, so oblikovani kot trije sklopi razpisa (zaradi jasnosti jih v nadaljevanju poimenujemo faze razpisa). Faze so naslednje:

  • Faza 1: Podpora procesu preverbe poslovne ideje;
  • Faza 2: Podpora rasti in razvoju »start-up« podjetij;
  • Faza 3: Podpora v rasti in razvoju hitro rastočih podjetij – »scale up« podjetij.

ABC Accelerator d.o.o. glede izvedbe aktivnosti Faze 3 sodeluje z GEA College.

Glavni kazalniki projekta SIO ABC 2020-2022 so: 48 prepoznanih inovativnih poslovnih idej, 21 novoustanovljenih podjetij (tudi neinkubiranih) ter 21 novih inkubirancev, ki imajo sklenjeno pogodbo o najemu prostorov, v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022.